Apa itu Takaful

Takaful boleh disimpulkan sebagai salah satu konsep insuran, berlandaskan perbankan islam. Takaful menerapkan kerjasama, perlindungan dan jaminan antara para peserta.

Ciri-ciri takaful

  • Berlandaskan perbankan islam
  • Tiada unsur maisir (judi)
  • Tiada unsur riba
  • Tiada unsur gharar (ragu-ragu)

Leave a Reply